Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice
Podatki o vlagatelju
Priimek: Ime: EMŠO:
Naslov stalnega prebivališča
(ulica, naselje, občina)
:
Hišna številka: Dodatek:
Naslov bivanja v času izobraževanja
(ulica, naselje, občina)
:
Hišna številka: Dodatek:
Naziv dijaškega ali študentskega doma:
       
Podatki o zakonitem zastopniku
Priimek: Ime: EMŠO:
Naslov stalnega prebivališča
(ulica, naselje, občina)
:
Hišna številka: Dodatek:
Podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa
Naziv:
Naslov:
Šolsko/študijsko leto vpisa:
Letnik vpisa:
Status:
Podatki o relaciji prevoza
Razdalja med bivališčem in lokacijo izvajalca VIZ/VŠZ: km
Vrsta subvencionirane vozovnice:
 
Vrsta prevoza: Relacija od: Relacija do:
v
v
v
v
v
 
Captcha image
Show another codeOsveži sliko
 
Z vpisom elektronskega naslova:
potrjujem sodelovanje v nagradni igri za tablični računalnik ali Zipline za dve osebi in se strinjam s pravili nagradne igre.
 
Po vpisu najmanj treh črk se vam odpre seznam ulic, ki se po vsaki vtipkani črki spreminja.
Izberite ulico iz seznama – pozorni bodite na naselje in občino.
Hišna številka je numeričen znak, dodatek pa črka v kolikor ima naslov črko.
Naslov vnesite le v primeru, ko upravičenec med izobraževanjem ne stanuje na naslovu stalnega prebivališča.
Po vpisu najmanj treh črk se vam odpre seznam ulic, ki se po vsaki vtipkani črki spreminja.
Izberite ulico iz seznama – pozorni bodite na naselje in občino.
Hišna številka je numeričen znak, dodatek pa črka v kolikor ima naslov črko.
Naziv dijaškega ali študentskega doma se vnese le v primeru, da vlagatelj biva v dijaškem ali študentskem domu.
Vpišite razdaljo med tvojim naslovom in naslovom vzgojno izobraževalnega zavoda (pomagaj si z Google Maps – http://maps.google.com/).
Pravico do subvencionirane vozovnice imate samo, če je razdalja najmanj 2 km.
Ustrezno označi: MESEČNA – v primeru da živite na naslovu stalnega bivališča in potujete vsak dan v vzgojno izobraževalni zavod.
VOZOVNICA ZA 10 VOŽENJ NA MESEC – v primeru da živite na začasnem naslovu v bližini kraja izobraževanja ali v kraju izobraževanja.
To vozovnico potrebujete iz kraja stalnega bivališča do kraja začasnega bivališča.
Ustrezno označi: DIREKTNA – v primeru, da obstaja direktna povezava med postajališčema za katere vlagate vlogo.
KOMBINIRANA – v primeru da ni direktne povezave med postajališčema za katere vlagaš vlogo,
ali da kupuješ dve enosmerni pri različnih prevoznikih.
Izberite prevoznika iz seznama.
Izberite vrsto prevoza iz seznama. Za brisanje vnešene vrste prevoza in relacije od-do izberite "Ni vnešeno".
Po vpisu najmanj treh črk se vam odpre seznam postaj, ki se po vsaki vtipkani črki spreminja. Izberite ustrezno postajo.
Podatki o zakonitem zastopniku se vnašajo le v primeru, če je upravičenec mlajši od 18 let.